Workania
Ponuky práceAko začať pracovaťO Workanii

Ako začať pracovať

Tu nájdete všetky potrebné informácie, aby ste sa mohli zamestnať v týchto krajinách.

Slovensko
Ako je to s povolením pracovať?

Najjednoduchším spôsobom, ako môcť začať pracovať na Slovensku, je požiadať o Dočasné útočisko. Ukrajinským občanom umožní rýchly a neobmedzený prístup nielen na trh práce, ale aj k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.

O dočasné útočisko je možné požiadať priamo na hraničných priechodoch, na policajnom útvare zriadenom pri azylovom zariadení v Humennom, alebo v ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. Registrovať sa je možné tiež pomocou , ktorého vyplnením bude administratívny proces na cudzineckej polícii značne urýchlený.

qr code

Ak sa preukážete cestovným, identifikačným alebo iným dokladom, dočasné útočisko vám bude poskytnuté okamžite. V opačnom prípade bude rozhodnuté približne do 30 dní.

Žiadosť o azyl je administratívne náročnejšia a môže trvať aj 6 mesiacov.

Upozornenie: v prípade využitia 90-dňového pobytu na základe bezvízového styku medzi Slovenskom a Ukrajinou nie je možné získať pracovné povolenie.

Aká je situácia na pracovnom trhu na Slovensku?

Aktuálne na slovenskom trhu práce prevláda ponuka pracovných miest nad dopytom zo strany uchádzačov o prácu. Dôkazom sú aj rekordné čísla v počte zverejnených pracovných ponúk. Najviac pracovných príležitostí bolo v troch sektoroch - v obchode, vo výrobe a v informačných technológiách. Veľký dopyt po zamestnancoch je však aj v ďalších oblastiach - napríklad v zdravotníctve či školstve.

Čo sa týka požiadaviek na uchádzačov, najviac ponúk vyžadovalo vzdelanie s ukončenou maturitou (49 % a stredoškolské bez maturity (28 %). Vysokoškolské vzdelanie bolo potrebné približne v 14 % pracovných ponúk.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola v januári 6,96 %.

Na čo vzniká nárok po uzavretí pracovnej zmluvy na Slovensku podľa Zákonníka práce?
  • Pracovný čas - v priemere by mal byť maximálne 40 hodín za týždeň
  • Prestávka v práci - ak je pracovná doba dlhšia ako 6 hodín, musí zamestnávateľ poskytnúť prestávku aspoň 30 minút
  • Nepretržitý denný odpočinok - je minimálne 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny
  • Nepretržitý odpočinok v týždni - je napr. raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu, alebo nedeľu a pondelok
  • Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne
  • Minimálna mzda - je 646 Eur v hrubom pri plnom úväzku za mesiac, alebo 3,713 Eura za hodinu. Práce sa však radia podľa náročnosti do 6 tried a tieto sumy platia pre najnižšiu, 1. triedu náročnosti prác. Pre najzložitejšie práce (6. stupeň) je minimálna mesačná mzda 1226 Eur mesačne alebo 7.046 Eur za hodinu.
  • Stravovanie - zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie a prispievať na stravovanie (v sume najmenej 55 % z ceny jedla).
Kde je možné požiadať o pomoc, alebo ako ju poskytnúť?

Na situáciu na Ukrajine pružne zareagovali štátne inštitúcie, ale aj mimovládne a neziskové organizácie.

Ak prichádzate z Ukrajiny a potrebujete sa zorientovať, nápomocný Vám bude štátny portál https://ua.gov.sk/, ktorý je aj v ukrajinskom jazyku.

Ľudí, ktorí potrebujú pomoc a dobrovoľníkov, ktorí pomoc poskytujú, združuje iniciatíva #KtoPomozeUkrajine (www.ktopomozeukrajine.sk), ktorá spája 40 rôznych mimovládnych a neziskových organizácií. Táto platforma tiež organizuje finančnú zbierku na humanitárnu pomoc, prispieť môžete cez portál Donio.sk.

Praktické informácie a užitočné kontakty aj v ukrajinskom jazyku nájdete aj na portáli www.ukraineslovakia.sk.